Yrittäjänä Irakissa


1.0 Yleinen markkinatilanne

1.1 Lainsäädäntö – mitä saa myydä ja mitä ei?

1.2 Luvat ja vaatimukset Irakissa

1.3 Pankit, rahoitus ja rahaliikenne

1.0 Yleinen markkinatilanne

Irakin markkinat ovat haavoittuvat ja epävakaat. Markkinaosuuden saaminen voi olla vaikeaa, mutta toisaalta kun jalansijan on saanut, markkinoita  ja asiakkuuksia on vaikea menettää. Irakin markkinat eivät ole yhtä alttiita kilpailulle kuin Euroopan tai Yhdysvaltojen markkinat. Markkinoille pääsyä vaikeuttaa kansallisten hankkeiden kilpailutus- ja hankintaprosessi, joka ei ole kovin läpinäkyvää. Tarjouspyyntöjä saatetaan lähettää yksityisesti tietyille yrityksille. Kansainvälisille toimijoille asetetut kriteerit ja ehdot voivat olla tiukat ja toisaalta julkinen sektori hallitsee taloutta.

1.1 Lainsäädäntö – mitä saa myydä ja mitä ei?

Suomessa lainsäädäntö määrittää erilaisten tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Esimerkiksi alkoholituotteiden myyntiä koskevat 18- ja 21-vuoden ikärajat. Tupakkatuotteita ei saa myydä alle 18-vuotiaille. Myös video- ja konsolipelien, elokuvien ja muita vastaavien tuotteiden myyntiä rajoittavat erilaiset ikärajat.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan yksityisten palvelujen tuottaminen edellyttää ilmoitusta sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan tai AVIn tai Valviran virallista lupaa. Elintarvikkeita myyvän yrityksen, kuten ravintolan, kahvilan, kioskin tai myymälän, täytyy tehdä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos perustat kampaamon tai parturin, kauneushoitolan, jalkahoitolan tai tatuointiliikkeen, sinun täytyy myös tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Jos yrityksen asiakastiloissa soitetaan musiikkia, musiikista täytyy maksaa korvaukset Teostolle ja Gramexille. Jos yritys valokopioi tai skannaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, kuten kirjoja, lehtiä tai lehtiaineistoja, sen täytyy hankkia luvat siihen Kopiostosta. Jos haluat käyttää esitteessä tai mainoksessa kuvaa, jonka joku toinen on tehnyt, tarvitset luvat kuvan tekijältä, valokuvaajalta tai kuvan oikeuksien haltijalta. Tuotteiden Suomeen tuomiseen tarvitaan lupa tullilta.

1.1.1. Lääkkeet

Lääkkeiden myynti Suomessa on luvanvaraista. Kaikilla Suomessa myynnissä ja käytössä olevilla lääkkeillä pitää olla myyntilupa tai rekisteröinti. Myyntiluvan myöntää Fimea tai Euroopan Unionin komissio ja rekisteröinnin Fimea. Lääkeyritys joka valmistaa lääkkeen, hakee itse myyntilupaa. Hakemuksessa osoitettujen tietojen pohjalta Fimea varmistaa, että lääkevalmiste täyttää teholle, turvallisuudelle ja laadulle asetetut vaatimukset.

Mahdollisten lääkevalmisteiden vieminen Irakiin kannattaa varmistaa etukäteen, mitä lupia liiketoiminnan harjoittamiseen tarvitaan. Irakissa useita lääkkeitä saa hankkia lääkärin myöntämällä reseptillä, aivan kuten Suomessakin. Tiettyjä lääkkeitä, kuten yleisiä kipulääkkeitä, saa myydä käsikauppatavarana.

Lisätietoja:

https://www.fimea.fi/

1.1.2 Kosmetiikkalaki

Suomessa kosmetiikkaa säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella (1223/2009/EY). Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että tuotteet ovat turvallisia normaalissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä. Lisäksi asetuksilla säädetään kosmetiikan valvonnasta ja pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta sekä tuotetietojen kielivaatimuksesta. Kosmetiikan sisältämien ainesosien ympäristövaikutuksia säädellään puolestaan EU:n kemikaaliasetuksella. Vastuu lain ja säädösten noudattamiseen on tuotteen vastuuhenkilöllä ja jakelijalla. Tukes ja Tulli valvoo, että lakia noudatetaan.

Kannattaa varmistaa mitkä kosmetiikka-alan lainsäädännöt ovat voimassa Irakissa, sillä se on EU:n ulkopuolinen maa ja näin ollen EU:n kosmetiikkalainsäädäntö ei ylety tähän maahan.

Lisätietoa:

http://www.teknokemia.fi/fin/etusivu/

https://tukes.fi/etusivu

1.2 Luvat ja vaatimukset Irakissa

Yrityksen perustaminen Irakissa on kohtalaisen helppoa. Tarvittavan rahoituksen saaminen Irakista käsin on vaikeaa. Helpointa yrityksen perustaminen on, jos henkilöllä on jo olemassa tarpeeksi pääomaa yritystoiminnan aloittamista varten.

1.2.1.      Yrityksen perustamisen vaiheet ja kulut Irakissa

Yrityksen perustaminen Irakissa on helpompaa kuin muutama vuosi sitten. Yritys voi myös palkata asianajajan hoitamaan yrityksen rekisteröinnin.  Ensimmäiseksi otetaan yhteyttä Bagdadin kauppakamariin, jolle toimitetaan oleelliset tiedot perustettavasta yrityksestä ja kaikista sen toimialoista. Kauppakamari päättää, onko kyseinen toiminta Irakissa laillista. Tämän vaiheen jälkeen voi alkaa tehdä valmisteluja ja hankkia erilaisia todistuksia varsinaista hakemusta varten. Virallinen rekisteröimislupa anotaan kansalliselta kauppakamarilta ja samalla maksetaan hakemusmaksu. Luvan käsittelyprosessi kestää alasta riippuen 1-2 kuukautta. Hakemuksen voi tehdä myös verkossa, mikä vähentää korruption mahdollisuutta. Kansallisesti toimivien yrityksen lupaprosessi tehdään Bagdadissa, mutta pienemmät yritykset voivat hoitaa rekisteröinnin muissa kaupungeissa. Kansainvälisten yritysbrändien rekisteröinti onnistuu myös samalla tavalla.

Yrityksen rekisteröinnin vaiheet

Vaihe 1: Kauppanimen varaaminen

Missä: Paikallinen kauppakamari

Yrityksen perustajan (perustajien) on toimitettava pyyntö paikalliselle Kauppakamarille. Pyynnössä on oltava yritykselle ehdotettava nimi ja termi. Yrityksen perustajan (omistajien) nimet ja kansallisuudet Tarkoituksena kauppakamarilla on tarkistaa ehdotettu kauppanimi ja onko nimi käytössä aikaisemmin. Jos paikallinen kauppakamari toteaa, että kauppanimi on kelvollinen, jolloin maksujen jälkeen yritys saa nimeen alustavan varauksen.

Vaihe 2: Kauppanimikirjain hankkiminen

Missä: Irakin kauppakamarien liitto

Kauppakamari tarkistaa yrityksen nimen ja perustaja (t) saavat ennakkovarauksen kirjeellä. Kauppanimien rekisteröinnistä, kirjeleimoista ja arkistoinnista peritään maksuja.

Vaihe 3: Yhtiön pääomasta todistuksen hankkiminen

Missä: akkreditoitu pankki

Yrityksen on talletettava yhtiön pääoma akkreditoituihin irakilaisiin pankkeihin. Pankit toimittavat yhtiölle kirjeen, jossa kerrotaan pääomasta.

Vaihe 4: Yrityksen rekisteröinnin hyväksymisen hankkiminen

1. Verkkohakemuksen lähettäminen. Laaditaan verkkohakemus yrityksen rekisteröinnistä yritysrekisteriin.

Missä: Verkossa lähetä hakemus yritysrekisterin sivuilla

2. Yrityksen rekisteröinti

Missä: Yritysten rekisteröinti johtokunta

Vaihe 5: Hanki rekisteröintilisenssi

Missä: Yritysten rekisteröintiosasto

Yritysten rekisteröintivirasto hyväksyy tai hylkää hakemuksen, vasta sitten kun kaikki maksut on maksettu. Jos hakemus hyväksytään, yrityksen tulee pitää perustamiskokous. Lisäksi yrityksen tulee palkata lakimies ja tilintarkastaja. Työ- ja sosiaaliministeriöstä pyydetään sosiaaliturvaa kaikille työntekijöille.

Jos hakemus hylätään, voidaan asiasta valittaa 30 päivän kuluessa.

Lähde: [KP1]  Roadmap 2 Start-Up Iraq Guide. Your Guide to Register a Startup in Iraq.

Yrityksen perustamisen vaiheet Irakissa ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat Reliefwebin sivuilla julkaistujen tietojen mukaan seuraavat (Comprendum, 2019):

  • Yrityksen nimen varaaminen Bagdadin kauppakamarista (Baghdad Chamber of Commerce).  Hakemuksessa esitettävä 10 nimivaihtoehtoa, ja niiden on oltava arabiankieliset nimet. Hakeminen kestää yhden päivän ja maksaa, 250 000 dinaaria (= 211 dollaria)
  • Asianajajan palkkaaminen hoitamaan perustamisen vaatimia juridisia yms. toimia. Kesto 1 päivä, arvioidut kustannukset 1,5 miljoonaa dinaaria (= 1270 dollaria)
  • Osakepääoman väliaikainen tallettaminen liikepankkiin ja talletustodistuksen saaminen, joka on annettava yritysrekisteriin. Vaihe kestää 2 päivää ja kustannuksia tulee 5000–25000 dinaaria (= 4–21 dollaria)
  • Rekisteröintianomus yritysrekisterille, mukana erilaisia asiakirjoja ja samalla erilaisia maksuja. Tämä kestää noin 15 päivää ja maksaa 250 000–300000 dinaaria (= 211–254 dollaria)
  • Rekisteröintitodistuksen saaminen kestää 1 päivä
  • Sinetin teettäminen kestää 2 päivää ja maksaa 20 000 dinaaria (= 17 dollaria)
  • Yrityksen työntekijöiden rekisteröinti sosiaaliturvaa varten kestää 3 päivää ja maksaa 20 000 dinaaria (= 17 dollaria)

Irakissa ei tunneta kovin monia eri yritysmuotoja. Esimerkiksi osakeyhtiöiden kohdalla ei tarvita osakkeiden erillistä rekisteröintiä tai niiden listausta. Riittää, että yrityskumppanit itse huolehtivat osakassopimuksistaan. Luvan saaneille yrityksille myönnetään tietty tasoluokitus niiden rahoituspääoman mukaan. Mitä enemmän yrityksellä on rahoituspääomaa, sen paremman luokituksen yritys saa. Luokitus vaikuttaa mm. verojen ja maksujen määrään. Rekisteröintivaiheessa epävirallisia ja ylimääräisiä maksuja maksamalla yritys voi saada paremman luokituksen. Kokonaisuudessaan yrityksen perustaminen ja toiminnan aloittaminen Irakissa vie noin 3-6 kuukautta.

1.2.2 Verotus, tullaus ja käteismaksut

Irakissa ei veroteta yrityksen myyntivoittoa. Verotus määräytyy liikevaihdon mukaan.  Esimerkiksi 100 000 dollarin liikevaihdosta voidaan periä veroa 20 000 dollaria. Jos yritys käy kauppaa valtiollisten toimijoiden kanssa, se voi oikeuttaa joihinkin veronalennuksiin.

Verotusta ei tehdä sähköisesti. Verkkokauppayritysten täytyy itse pyytää verotusta ja maksaa verot omatoimisesti. Tuontikauppa verotetaan heti rajalla. Tullissa tuoduille tavaroille määrätään veroa myyntiarvon mukaan, ja päälle lisätään 5 prosentin arvonlisävero. Tuotujen tavaroiden osalta täytyy olla mukana tavaroiden arvosta kertova todistus, tai muuten vero voi olla mielivaltaisen suuri. Irakissa kannattaa palkata asiantunteva välittäjä, joka neuvottelee tuontitullin määrän ja hoitaa tuonnin muita järjestelyjä. 

Tavaran tuonti Irakiin tapahtuu yleisesti joko Turkin rajan tai Iranin rajan kautta. Maateitse kuljettaminen on helpompaa ja halvempaa kuin ilmateitse tuominen. Tullaus tapahtuu heti rajalla. Kannattaa harkita erityisen tullausavustajan käyttöä, joka huolehtii rajalla, etteivät tullimaksut nouse liian suuriksi ja tuontitavara tullataan sen todellisen arvon mukaan.

1.3 Pankit, rahoitus ja rahaliikenne

Irakissa yritykset voivat käyttää paikallisia pankkeja  (Bank of Baghdad ja TBI Bank). Yhdysvaltain dollareissa lasketun pääoman kanssa on helpompi toimia. Rahaa voi siirtää Turkista tai Yhdysvalloista ilman sanktioita tai maksuja. Yksityishenkilö voi vastaanottaa enintään 10 000 dollaria kuukaudessa ja yrityksen tilille voi vastaanottaa esimerkiksi 100 000 dollaria kuukaudessa, riippuen yrityksen luokituksesta. Jos henkilö haluaa perustaa yrityksen Irakiin, pääoman siirto irakilaiseen pankkiin kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Irakissa ei juuri ole rahoitusta tarjoavia pankkeja. Valtion pankki rahoittaa kansallisia projekteja ja joitain tutkimuksia. Rakennuskustannuksiin se ei tarjoa rahoitusta. Yksityiset, kaupalliset riskilainapankit voivat myöntää rahoitusta, mutta vuosittainen korko voi olla todella suuri, n. 16-21 %. Pankit ovat lähinnä valuuttapankkeja.