Saavutettavuusseloste

Osoitteemme on: http://exportfuturepath.fi.

Tässä dokumentissa kuvaamme, miten pyrimme Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti takaamaan verkkopalvelumme saavutettavuuden. Sitoudumme noudattamaan WCAG-kriteeristöä vähintään AA-standardien mukaisesti tuottaessamme sisältöä teksti-, video-, kuva- ja äänisisältöjä.

Sivuston kuvissa on vaihtoehtoiset tekstit, mikäli ne välittävät informaatiota. Kuvituskuvat on merkitty koristeellisiksi. Tekstisisältö on jaoteltu siten, että otsikoiden perusteella on helppo hahmottaa kokonaisuus. Linkit aukeavat uuteen välilehteen ja ne on otsikoitu aineistoa kuvaavasti. Jos havaitset sivuillamme saavutettavuusongelmia, raportoithan ne suoraan ottamalla yhteyttä projektipäällikköön sähköpostilla.

Pauli Turunen
Projektipäällikkö
pauli.turunen@laurea.fi