Yrityksen perustaminen

1. Oikeudet ja velvollisuudet

2. Pankkiasiat ja rahaliikenne

3. Rahoitusasiat

4. Verotus

5. Kirjanpito

6. Eläketurva

7. Työttömyystuki

1. Oikeudet ja velvollisuudet

Suomessa työntekijällä on oikeus: 

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin 
 • saada lain ja sopimusten suoja 
 • liittyä mukaan työntekijöiden asioita hoitaviin järjestöihin
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön   

Työntekijällä on velvollisuus

 • suorittaa työ huolellisesti 
 • noudattaa sovittuja työaikoja 
 • noudattaa työnjohdon ohjeita 
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta 
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus 
 • ottaa huomioon työnantajan etu 

Työnantajalla on oikeus: 

 • ottaa sopivaksi katsomansa työntekijä työhön 
 • johtaa työtä ja antaa työn johtamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä 
 • irtisanoa ja purkaa työsopimus lain sallimissa rajoissa 

Työnantajalla on velvollisuus: 

 • noudattaa lakeja ja sopimuksia 
 • kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työntekijöiden syntyperästä, uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai poliittisesta näkemyksestä riippumatta 
 • huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja työterveydestä 
 • antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista 
 • edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä 

Lisämateriaalia: 

Infofinland.fi, työntekijän oikeudet

Infofinland.fi, työnantajan oikeudet

2. Pankkiasiat ja rahaliikenne

Kannattaa miettiä perustaako tilin Irakin palkkiin vai kulkeeko yrityksen rahaliikenne Suomen pankin kautta. Tee niin kuin koet käytännössä helpommaksi.  

Pankkiasioita voi hoitaa myös tietokoneella. Suomessa verkkojen käyttö on turvallisempaa kuin ulkomailla. Pankit suosittelevat käyttämään ulkomailla verkkopankkia omalta älypuhelimelta tai tabletilta. Yleisissä tietokoneissa voi olla asennuksia tai ohjelmia, joiden turvallisuutta ei voi varmistaa ja varsinkin jos käytät jonkun toisen tietokonetta.  Jos käytät vierasta tietokonetta, kannattaa verkkopankin käytön jälkeen tyhjentää käytetyn selaimen välimuisti, historia ja evästeet, jotka voivat sisältää arkaluonteisia tietojasi. Oman tietokoneen käyttö on turvallisinta, mutta kannattaa pitää tietosuojaohjelman päivitykset ajan tasalla ja varmistaa että ne ovat riittävän tehokkaat.  

Mobiililaitteet ovat tietokoneita turvallisempia koska niiden sovellukset toimivat omissa ympäristöissään. Haittaohjelmat eivät leviä yhtä helposti kuin normaalissa tietokoneessa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lataa mobiililaitteen tai tabletin sovellukset aina käyttöjärjestelmän omasta sovelluskaupasta, esimerkiksi Google Playsta tai App Storesta. Myös mobiililaitteen käyttöjärjestelmä on hyvä muistaa päivittää asentamalla laiteeseen laitteen suosittelemat päivitykset. 

Jos liikut tilassa, jossa on tarjolla avoimia wifi-verkkoja, niin niihin liittyy aina uhka, varsinkin jos verkko on suojaamaton ja et tiedä kuka wifi-verkon omistaa. Tällöin ulkopuolisilla on periaatteessa mahdollisuus salakuunnella tietoliikennettä ja kaapata vaikkapa pankkitietojasi. Lentokentillä on suojattuja wifi-verkkoja, joita on turvallisempi käyttää. Turvallisinta on käyttää mobiililiittymäsi omaa datayhteyttä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mahdolliset datarajoitukset voivat aiheuttaa lisäkuluja kun toimitaan Suomen ulkopuolella. 

Pankit varoittavat vielä, että jos oma verkkopankki vaikuttaa käytettäessä millään tavalla oudolta, kannattaa kirjautua heti ulos ja ota yhteyttä pankin asiakaspalveluun. Sivut voivat olla oikeaa verkkopankkia matkivia huijaussivua. Jos kirjaudut pankkiin verkkosivun kautta, varmista, että verkkosivun osoite on oikeaa muotoa ja on suojattu. Tästä kertoo osoitteen alussa oleva https-merkintä.  

Lisätietoa:

Verkkopankin käyttö ulkomailla

Be careful when using open wifi networks abroad

3. Rahoitusasiat

Yrityksen perustaminen Irakissa vaatii jonkin verran pääomaa. Oma rahoitus voi olla joko omia säästöjä tai lainaa yksityishenkilöiltä, pankeilta tai muilta tahoilta. Rahaa voi siirtää suomalaisesta pankista irakilaiseen pankkiin yrityksen perustamista varten. Pääoman siirrossa saattaa olla rajoituksia. 

Suomessa Finnvera myöstää lainoja yrityksille, jotka ovat olleet toiminnassa kolme vuotta. Alkutakaus voidaan myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle. Yrittäjän oma pankki hakee alkutakausta Finnveralta yrittäjän puolesta. Finnvera tarjoaa rahoitusta myös, kun yritys pyrkii kansainväliseen toimintaan. Lainoja ja takauksia voidaan käyttää esimerkiksi, kun yritys rahoittaa ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa tai haluaa pienentää vientikaupan riskejä. 

ELY-keskus voi antaa yritykselle kehittämisavustusta, jolla yritys voi kehittää toimintaansa ja tehdä investointeja. Toiminnan kehittämistä voi olla esimerkiksi osaamisen vahvistaminen tai kansainvälistyminen.  

Jos yritys tähtää kasvuun kansainvälisillä markkinoilla, rahoitusta tarjoaa muun muassa Business Finland. Rahoitus on avustusta tai lainaa, ja rahoitus kattaa osan kustannuksista. Yrityksen pitää rahoittaa itse osa rahoituksesta.  

Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Kansainvälisen kasvun suunnittelu  
 • Tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallin, osaamisen ja asiakasymmärryksen tutkimus ja kehitys  
 • Kokeilut, demot ja pilotointi  
 • Selvitysten hankkiminen  
 • Liiketoiminnan kehittäminen kansainvälisille markkinoille. 

Pääomasijoittaja tai bisnesenkeli sijoittaa yritykseen rahaa omistusosuutta vastaan (yleensä alle 50 prosenttia osakkeista). He pyrkivät nopeaan kasvuun ja tämän kautta tuottoon omalle sijoitukselleen. Rahoituksen lisäksi yritys voi käyttää pääomasijoittajan osaamista ja verkostoja. Osaava pääomasijoittaja tuo usein syvällistä näkemystä ja kokemusta yhtiön kehittämiseen. Sopivaa pääomasijoittajaa voi etsiä esimerkiksi Pääomasijoittajat ry:n sivuilta.   

Joukkorahoitus on yrityksille soveltuva laina ja sijoitusmuotoinen malli tai joukkorahoitus, joka perustuu ennakkomyyntiin. Yritykset laskevat sijoittajia varten osakkeita tai joukkovelkakirjalainoja. Lainamuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa, että yritykset lainaavat yleisöltä rahaa ja lupaavat maksaa sen takaisin tietyillä ehdoilla, koron kanssa tai ilman korkoa. Rahoitusta haetaan usein joukkorahoitusalustan avulla, jota pitää luvanvarainen joukkorahoituksen välittäjä. 

Team Finlandista löytyy tiedot kaikista erilaisista tuista ja palveluista, jotka ovat valtion rahoittamia ja jotka voivat auttaa yritystä ulkomaankaupan aloittamisessa. Erityyppisiä rahoituspalveluita tarjoavat useat eri toimijat. 

Turvapaikanhakijan on mahdollista saa hyödyketukea Suomesta, jos hän palaa takaisin kohdemaahan ja perustaa siellä yrityksen. Hyödyketukea pitää hakea erikseen ja se on harkinnanvaraista. Sitä voi saada esimerkiksi myytävien tuotteiden hankintaa varten. Hyödyketuesta lisätietoa saa maahanmuuttoviraston nettisivuilta. 

Lisätietoa:

www.ely-keskus.fi 

www.finvera.fi 

www.businessfinland.fi 

www.businessfinland.fi/rahoitus 

www.team.finland.fi 

www.paaomasijoittajat.fi 

4. Verotus

Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Veroja maksavat sekä yksityishenkilöt että yritykset. Yksityishenkilön pitää esimerkiksi maksaa veroja saamistaan tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Lisäksi veroja maksetaan pääomatuloista. Esimerkiksi jos omistaa asunnon ja laittaa sen vuokralle, vuokrasta on maksettava veroa.   

Myynnissä olevien tuotteiden ja palvelujen hintaan sisältyy veroja, joten veroja maksetaan myös ruuasta, karkista, hierontapalveluista, tai kylpylälomasta. Lisäksi jokainen maksaa veroja omistamistaan kiinteistöistä, kuten talosta, autoista, perinnöstä sekä kalliista lahjoista.  

Veroilla rahoitetaan julkisen sektorin toimintaa eli terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kansalaisten tarvitsemia palveluja. Veroilla kustannetaan myös tulonsiirtoja, kuten lapsilisiä, eläkkeitä ja toimeentuloturvaa. Osansa veroista vievät lisäksi julkisen hallinnon ylläpito, tiet, viemäriverkosto ja muut yhteiskunnan rakenteet sekä valtionvelan korot. Veronmaksajat eivät voi päättää, mihin juuri hänen verorahat käytetään. Verot kootaan yhteiseen valtion kassaan, josta ne ohjataan eri kohteisiin. 

Suomessa työnantaja pidättää palkansaajan palkasta veroa, jonka he välittävät valtiolle. Veroprosentin suuruus määräytyy jokaisen oman veroprosentin mukaan.  

Yritykset maksavat omasta toiminnasta veroa sen mukaan, millainen yrityksen yritysmuoto on ja kuinka paljon yritys tuottaa voittoa. Yritykset maksavat myös palveluista ja myymistään tuotteista arvonlisäveroa.  

Maahanmuuttajan ja yrityksen välistä sopimusta tehdessä kannattaa varmistaa, että maahanmuuttaja ymmärtää verotuksen yrityksen kotimaassa. Jos yritys perustetaan Irakiin, kannattaa selvittää mitä ja miten verot maksetaan. Mikäli maahanmuuttaja toimii yrityksen palkkalistoilla Irakin toimipisteessä, on selvennettävä, minkä maan verotuksen mukaan palkka verotetaan.  

Lisätietoa:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/

Tietoa verotuksesta ja osingonmaksusta yrittäjille

Yrityksen perustaminen ja verotus

5. Kirjanpito

Kirjanpito on kirjallinen tai sähköinen tietojärjestelmä. Se sisältää tietoa yrityksen taloudellisesta toiminnasta. Kirjanpidon avulla merkitetään muistiin yrityksen liiketapahtumat, eli menot, tulot ja rahoitustapahtumat. Kirjanpidossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta ja tilasta.  Kirjanpitoon merkitään jokainen liiketapahtuman ja yrityksen laskut viedään kirjanpitoon sitä mukaan kun myynti ja ostotapahtumat toteutuvat. Yrittäjä on itse vastuussa siitä, miten hän järjestää yrityksensä kirjanpidon.  

Suomessa kirjanpidosta määrää kirjanpitolaki. Jokaisen yrityksen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Vain ammatinharjoittaja (toiminimellä toimiva) voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa.  Kirjanpitoa hoidetaan usein asiantuntijan kanssa, joka voi olla tilitoimisto.  

Kirjanpitoa pidetään yksi vuosi kerrallaan (enintään 18kk). Sen jälkeen kirjanpito suljetaan ja laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätös kertoo, kuinka paljon yritys on tehnyt voittoa. Kirjanpidon avulla yrityksen rahat, menot, tulot pidetään erillään omistajien ja muiden talousyksiköiden rahoista, tuloista ja menoista. Tilinpäätöksestä myös nähdään, kuinka paljon on maksettava veroa.  Lisäksi kirjanpito antaa tietoa yrityksen toiminnan suunnittelua ja seuranta varten. 

Suomessa laki velvoittaa, että jokaisesta käydystä kaupasta on toimitettava asiakkaalle kuitti. Asiakas voi kieltäytyä ottamasta kuittia, mutta sitä on tarjottava hänelle. Kuitin sisällöstä määritellään myös lain avulla.  

Yrityksen ja maahanmuuttajan kannattaa selvittää Irakin lainsäädäntö ja miten kirjanpito tässä maassa täytyy ja kannattaa toteuttaa.  

Lisätietoa:

Kirjanpitolaki Finlexissä

Suomen tilitoimistot – Kirjanpidon ABC

6. Eläketurva

Suomessa yritykset ja työntekijät maksavat erilaisia veroja valtiolle. Veroilla maksetaan eläkettä niille henkilöille, jotka ovat työkyvyttömiä tai ovat saavuttaneet vanhuuden tai perheenhuoltaja on menehtynyt.  

Eläketurva koostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.  Työeläke kertyy palkkatulon ja yrittäjän työtulon perusteella. Kansaneläke varmistaa vähimmäisturvan ihmiselle, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni. Takuueläkkeellä turvataan kaikille kansaneläkettä suurempi vähimmäiseläke. 

Työeläke on eläkettä, jota maksetaan ansiotyössä olleille ihmisille. Vanhuuseläke mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä. Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille. 

Suomessa, kuten useissa muissakin maissa, työeläketurva on lakisääteinen ja pakollinen. Myös yrittäjät maksavat Suomessa pakollisia yrittäjän eläkevakuutusmaksuja.  

Yrityksen ja maahanmuuttajan kannattaa varmistaa Irakin toimintaperiaate eläkemaksujen kohdalla. Jossain maissa ei eläkettä makseta ollenkaan.  

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivut

7. Työttömyystuki

Yritystoiminta loppuu, kun yritys on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai yhtiömiehet ovat tehneet sopimuksen yrityksen lopettamisesta. Lisäksi yrittäjän pitää luopua YEL- tai MYEL-vakuutuksesta ja ilmoittaa asiasta Verohallinnolle. Työttömän yrittäjän täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). 

Jos toimit yrittäjänä ja jäät työttömäksi, työttömyyskassa maksaa yrittäjälle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Ehtona on, että yrittäjä on kuulunut työttömyyskassaan vähintään 15 kuukautta ja että YEL-maksut on maksettu.  

Jos yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan, hän hakee työttömyyspäivärahaa Kelasta. Yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa, vaikka yritys jää vielä kaupparekisteriin. Päiväraha ei ole tällöin ansioon sidottu vaan peruspäivärahan suuruinen. 

Lisätietoa

TE-keskuksen sivuilla tietoa työttömäksi jäävälle yrittäjälle